• Proizvodnja kamenih agregata za spravljanje betona.
  • Proizvodnja tampona (tucanika) za izradu zastora kod saobraćajnica

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Project details