• Obrada armature u šipkama i koturovima od Ø 6 mm do Ø 40 mm, kapaciteta 25 tona/dan.
  • Izrada armaturnih koševa, prečnika Ø 400 mm do Ø 2000 mm, kapaciteta 96 m/dan.

 

 

Project details