Listu sa mehanizacijom možete pogledati na sledećem linku:  Preuzmi listu mehanizacije

 

 

 

Project details