Predsjednik Vlade Duško Marković i predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović otvorili su podzemni prolaz ispod magistralnog puta između rive i Starog grada vrijedan više od 1.600.000 eura. Prolaz je opremljen električnim pokretnim stepenicama i posebnim liftovima za osobe sa invaliditetom. 

Ovom investicijom reguliše se pješački saobraćaj, koji je predstavljao problem i onemogućavao kontinuirano odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja u užem gradskom području, posebno u ljetnjim mjesecima kada je zbog dolaska velikog broja kruzera, predmetna lokacija dodatno opterećena turistima sa kruzera koji žele ostvariti bliži kontakt sa Starim gradom i njegovim znamenitostima.

 

 

 

 

 

Izvor: bokanews.me

Project details