Projekat „100 najvećih“ se u Crnoj Gori realizuje od 2018. godine. Najuspješnije kompanije Crne Gore predstavljene su u jedinstvenoj specijalnoj publikaciji.Project details