Električna energija

Povezivanje zemalja

“Jedan od najizazovnijih projekata prenosa električne enegrije koji se trenutno izvodi u Evropi.”
-Sam Zadeh, Toshiba Direktor za područje Evrope

Detaljnije...

Project details